Tuesday, 11 November 2014

Materi Pendidikan Agama Islam Kelas 8

Materi Pendidikan Agama Islam Kelas 8 mempelajari tentang aspek tajwid, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Tarikh. Untuk aspek Alqur'an mempelajari ilmu tajwid tentang Hukum Bacaan Qalqalah, Ra', Mad dan Waqaf. Aspek Akidah yang dipelajari di kelas 8 meliputi Iman kepada Rasul dan iman kepada Kitab-kitab Allah. Aspek Akhlak terbagi menjadi dua, yakni akhlak terpuji akhlak tercela. Untuk kelas 8, materi akhlak terpuji berupa zuhud, tawakal serta adab makan dan minum. Adapun akhlak tercela yang perlu dihindari adalah gibah, ananiah, hasad, gadab, namimah, dendam dan munafik. Aspek Fikih meliputi puasa, zakat, macam-macam sujud, salat rawatib dan hukum Islam tentang hewan halal maupun haram. Sejarah Nabi yang dipelajari mulai dari Hijrah Nabi di Madinah hingga pertumbuhan Islam pada Masa Bani Abbasiyah.
Berikut Daftar Materi Pendidikan Agama Islam Kelas 8 untuk semester gasal dan semester genap.

Artikel Terkait

No comments:

Post a Comment

PERLU UNTUK DI BUKA